Öbrännan Norrbyn AB är ett lokaltägt företag vars verksamhet omfattar markexploatering och skogsförvaltning.

Företaget har funnits sedan 1980 och hela tiden varit ägda av familjen Evaldsson.

Idag erbjuder vi tomter på två områden i Norrbyn, arbete pågår hela tiden med att finna nya områden som kan utvecklas.

Murningsgrundet

Avstyckade tomter med kommunalt vatten vid tomtgräns (ingår i priset)

Välj OMRÅDE

<-   Murningsgrundet

Österstrand ->

Österstrand

Avstyckad tomt med möjlighet till anslutning till kommunaltvatten (genom förening, ingår ej) Båtplats för mindre båt i skyddad hamn ingår.

 

Vad vi erbjuder

Avstyckade Tomter

Alla tomter är avstyckade och egna fastigheter

Byggklara Tomer

Tomterna inom detaljplaner med tydliga byggytor

Året runt vatten

På Murningsgrundet så ingår färdig grävda anslutningar vid tomtgränsen.

På Österstrand kan medlemskap sökas i vattenförening och anslutnigsavgift betalas till densamma

 
 
 
 
 

© Copyright Öbrännan Norrbyn AB - Fastigheter för strandnära boende   info@obrannan.se     070-3812702